Is een elektrische auto beter voor het milieu dan een benzine of dieselauto?

Dit is een vraag die vaak wordt gesteld. Het is ook een terechte vraag aangezien over 10 tot 15 jaar er in veel landen geen benzine en dieselauto’s verkocht meer mogen worden. Daarbij worden elektrische auto’s voor steeds meer mensen aantrekkelijk. Dit komt onder andere door de groeiende zorg dat we onze CO2-uitstoot en vervuiling moeten verminderen. Als je een elektrische auto gaat kopen of leasen, is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Daarom hebben we wetenschappelijke artikelen, onderzoeken en cijfers bestudeerd en die bevindingen gecombineerd in dit onderzoeksartikel.

Om een eerlijk en compleet beeld te geven, onderzoeken we de totale milieu-impact en CO2-uitstoot tijdens de complete levensduur van elektrische auto’s. Dit vergelijken we met auto’s die op fossiele brandstoffen rijden zoals benzine en diesel.

Wil je bronnen van dit onderzoek nalezen? In het artikel staan de bronnen onder de groene links vermeldt en nogmaals onderaan.

Dit zijn de vragen die wij voor je gaan beantwoorden:

  1. Wat is de milieu-impact van de productie van een elektrische auto?
  2. Wat gebeurt er met de accu als de auto is afgeschreven?
  3. Wat is de milieu-impact van de productie van benzine, diesel en elektriciteit?
  4. Wat is de milieu-impact tijdens het rijden met een elektrische, benzine of dieselauto?

Deze 4 punten geven jou samen antwoord op de hoofdvraag: is een elektrische auto beter voor het milieu dan een benzine of dieselauto?

Wat is de milieu-impact van de productie van een elektrische auto?

Het produceren van elektrische auto’s kost veel energie. De uitstoot die ontstaat bij de productie van een elektrische auto is meestal hoger dan die van een conventionele auto die op benzine of diesel rijdt. Dit komt door de productie van lithium-ion-accu’s die een essentieel onderdeel vormen van een elektrische auto. 

Hoe vervuilend is de accu van een elektrische auto?

Omdat de grootste CO2 uitstoot vrijkomt tijdens de productie van de lithium-ion-accu is het belangrijk om goed te kijken naar dit onderdeel. Lithium is een mineraal dat wordt gedolven in de woestijnen van Australië, China, Argentinië en Chili. Lithium is het belangrijkste grondstof voor alle accu’s in ons leven zoals mobiele telefoons, laptops en natuurlijk elektrische auto’s. Ook is het belangrijk om bepaalde medicijnen te maken. 

Australië is de grootste producent van Lithium ter wereld, zij produceren rond de 50% van de gehele markt. Uit onderzoek blijkt dat de lithiumproductie veel minder CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoot en minder vervuiling in het milieu veroorzaakt. 0,25% van alle raffinaderijen van de wereld staan in Australië en die veroorzaken meer schade aan het milieu dan 50% van alle lithiummijnen in de wereld. 

Als lithium uit de grond is gehaald gaat het naar fabrieken om er accu’s van te maken. Een groot deel van de totale CO2-uitstoot van een elektrische auto komt van de energie die wordt gebruikt om de lithium-ion-accu te maken. Die productie stoot meer CO2 uit dan de productie van een benzine of dieselmotorblok. En omdat de accu een groot onderdeel is van een elektrische auto produceert het maken hiervan meer uitstoot dan het maken van een conventionele auto die op fossiele brandstof rijdt.

Maar als een elektrische auto de fabrieksband afrolt en gaat rijden, maakt de elektrische auto een forse inhaalslag. Het is namelijk belangrijk om te kijken naar wat de uitstoot is over de gehele levensduur van een auto. De technologie ontwikkelt zich snel en maakt het productieproces van elektrische auto’s steeds beter en duurzamer. Door steeds efficiëntere productietechnieken zal de hoeveelheid uitstoot, die ontstaat tijdens de productie van accu’s, verminderen.

Hoe lang houdt de accu het vol?

Accu’s raken net zoals benzine- en dieselmotoren versleten, waardoor er uiteindelijk vervangende accu’s nodig zijn. De meeste autofabrikanten garanderen een acculevensduur van ongeveer 8 jaar of 200.000 kilometer. Toch zie je nu al dat accu’s vaak veel meer kilometers meegaan. Er zijn genoeg voorbeelden van Tesla taxi’s die met gemak 400.000 kilometer of zelfs meer rijden. Er worden miljarden geïnvesteerd in het verbeteren van accu’s en de kwaliteit van accu’s zal zeer sterk verbeteren de komende jaren.

Gebruik van milieuvriendelijke materialen

Er is ook een trend naar een meer milieuvriendelijke productie en materialen voor elektrische auto’s. De Ford Focus Electric is deels gemaakt van gerecyclede en bio-based materialen. Het interieur en de carrosserie van de Nissan Leaf zijn deels gemaakt van groene materialen zoals gerecyclede waterflessen, plastic zakken, oude auto-onderdelen en zelfs tweedehands huishoudelijke apparaten. We zien dat de focus op milieuvriendelijke productie en materialen vaker bij fabrieken van elektrische auto’s voorkomt maar zou natuurlijk net zo goed in de toekomst bij een normale autofabriek kunnen gelden.

Wat gebeurt er met de accu van een elektrische auto als die af is?

Accu’s verliezen door de tijd heen capaciteit en daardoor zijn ze vaak niet meer geschikt voor elektrische auto’s. Als een elektrische auto of de accu af is dan gaat de accu niet de prullenbak in, ze kunnen nog prima worden hergebruikt. Je kan de accu bijvoorbeeld gebruiken als opslag voor elektriciteit voor je huis als je zonnepanelen hebt. Dit is handig en goedkoop want als jouw zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan kan je het mooi bewaren. En je kan energie tussen je elektrische auto en je huis uitwisselen.

Recycling van accu’s is ook een groeiende markt. De recycletechniek verbetert snel en zorgt ervoor dat een steeds groter percentage van een accu kan worden gerecycled. Tesla heeft bijvoorbeeld een recycle programma gelanceerd om de recyclekwestie te verbeteren.

Wat is de totale CO2 uitstoot van de productie van een elektrische auto en een benzine of diesel auto?

Hoe groot is het verschil nou in de praktijk? Je hebt natuurlijk veel verschillende elektrische, benzine en diesel auto’s maar als je kijkt naar het gemiddelde van alle onderzoeken kijkt dan kom je op een verschil van 9.000 kilo CO2 uit in het nadeel van de elektrische auto. Het produceren van een elektrische auto is dus vervuilender dan het produceren van benzine of diesel auto.  

Wat is de milieu-impact van de productie van benzine, diesel en elektriciteit?

Om een goede vergelijking te kunnen maken moeten we ook kijken naar hoe het zit met de productie van fossiele brandstoffen in vergelijking met de productie van elektriciteit. De meeste auto’s rijden op benzine of diesel dus we laten gas buiten beschouwing, al geldt deze uitleg ook deels voor de productie van gas. Wat komt er allemaal bij kijken zodat je op benzine of diesel kan rijden?

Een olieveld vinden

De grondstof van fossiele brandstoffen zit diep in de aarde. De opsporing van deze olievelden kost veel tijd, geld en milieuvervuiling. Zo moeten er veel proefboringen worden gedaan om een goed olie of gasveld te vinden.

Olie omhoog pompen

Als er olie gevonden is moet er een installatie gebouwd worden en moet de ruwe grondstof uit de aarde worden opgepompt. Dit wordt gedaan door grote oliepompen op het land die gemiddeld per maand 10.000 Kilowatt aan elektriciteit gebruiken. Met deze energie kan je ook een Tesla Model 3 meer dan 50.000 kilometer laten rijden.

Daarnaast heb je ook nog grote olieplatvormen op zee die olie of gas oppompen. Olieplatvormen lopen vaak op dieselgeneratoren die gemiddeld 300.000 liter diesel (20.000 – 30.000 liter per dag) per maand gebruiken.

Olielekkage en rampen

Soms komt het ook voor dat er bij het omhoog pompen, verwerking of vervoer ruwe olie of gas lekt in het milieu. Iedereen herinnert zich wel de BP olieramp in de Golf van Mexico. Een explosie doodde 11 mensen en veroorzaakte uiteindelijk een enorme milieuramp. 3 maanden lang stroomden er miljoenen liters olie de natuur in met ernstige gevolgen. Naast de vele doden dieren en vergiftigde natuur, bedroeg de schade uiteindelijk 53 miljard dollar.

Net zoals het risico op een lek of explosie bij het uit de aarde halen of verwerking van olie of gas kan het bij vervoer ook mis gaan. Hier zijn genoeg voorbeelden van. Door betere techniek en beveiliging nemen deze olierampen gelukkig wel af maar het gebeurde in 2020 gebeurde nog wel 3 keer.

Samengevat, Het “U.S. Department of Energy” schat dat alleen al in Amerikaanse wateren er elk jaar 5 miljoen liter olie lekt in het milieu. Er wordt buiten Amerika natuurlijk ook olie en gas opgepomt, verwerkt en vervoerd dus de lekkage aantallen zullen voor de hele wereld hoger dan 5 miljoen liter.

Hoe wordt olie vervoerd?

Het vervoeren van olie gaat vaak via speciaal aangelegde pijpleidingen. De olie moet door deze leidingen worden gepompt door speciale oliepompinstallaties die ook energie verbruiken. Meestal lopen deze pompen niet op groene energie maar dat verbeterd wel.

Olie wordt ook via olietankers vervoerd die meestal varen op stookolie, de smerigste olie ter wereld. Dit is een giftig, teerachtig slib dat gemiddeld 500 keer meer zwavel bevat dan de diesel waar auto’s op rijden. Omdat brandstof is de grootste kostenpost van een schip is gebruiken ze vaak stookolie want het is goedkoop. Soms varen olietankers ook op andere brandstoffen zoals diesel. Diesel is in verhouding minder vervuilend dan stookolie maar vervuild nog steeds want het stoot CO2 en andere giftige stoffen uit. Olietankers zorgen elk jaar wereldwijd dat er een geschatte 10 miljard kilo CO2 in de lucht wordt gepompt waardoor ze één van de grote vervuilers op aarde zijn. Sommige landen verbieden zelfs olietankers te dicht bij hun kustlijn te komen omdat hun uitstoot zo vervuilend is. Deze landen slepen dan met schonere boten de olietankers het laatste gedeelte naar de haven.

Olie verwerken

Olie komt meestal onverwerkt binnen via een pijplijn of olietanker bij een verwerkingsfabriek, oftewel een raffinaderij. Hier wordt het verwerkt tot bijvoorbeeld benzine, diesel of kerosine. Deze raffinaderijen gebruiken veel energie en stoten bij de verwerking ook veel giftige stoffen uit. Aan benzine en diesel worden ook chemicaliën toegevoegd zodat motoren beter lopen. De productie en verwerking van deze chemicaliën zorgt ook voor milieuvervuiling.

Mensen die in de buurt wonen van een raffinaderij hebben vaker longkanker en andere ziektes. In Nederland en Curaçao hebben we ook raffinaderijen staan. De vervuiling van de raffinaderij in Curaçao zorgt elk jaar voor meerdere doden en ernstig zieke mensen.

Hoe wordt olie vervoerd naar het tankstation?

Nadat de olie is verwerkt tot benzine of diesel wordt het door vrachtwagen die op diesel rijden vervoerd naar de tankstations. Deze vrachtwagens stoten op hun beurt ook weer schadelijke stoffen uit.

Wat is de milieu-impact van de productie van elektriciteit?

Het maken van de elektriciteit hangt af van de bron maar is gemiddeld met een 50/50 (grijs en groen) verdeling 7.000 kilo CO2 meer de productie van olie. Dit komt omdat een deel van onze elektriciteit nog wordt opgewekt door kolencentrales en andere grijze bronnen. Deze berekening vergelijkt olieraffinaderijen met energiecentrales. Olie omhoog pompen en vervoeren veroorzaakt ook veel CO2 uitstoot en milieuvervuiling maar die cijfers lopen te erg uiteen dus nemen we niet mee in de vergelijking. 

Als je 100% groen rijdt is het 4.000 kilo CO2 minder dan een dan een benzine of diesel auto. De CO2-emissies van elektriciteitsopwekking worden ook aanzienlijk verbeterd wanneer groene elektriciteit wordt gebruikt. Elk jaar groeit het aandeel van groene energie, vorig jaar (2020) met 40%.

Als je de productie van benzine en diesel vergelijkt met de productie van groene elektriciteit zie het verschil wellicht meteen al:

  • Elektriciteit hoeft niet worden opgepompt te worden uit de grond.
  • Elektriciteit hoeft niet worden geraffineerd.
  • Elektriciteit hoeft niet getransporteerd te worden door olietankers of vrachtwagens.

Steeds meer mensen hebben een energieneutraal huis, ze produceren zelf groene energie en laden hiermee hun elektrische auto mee op. Of ze kunnen opladen bij hun werk of aan een laadpaal waarbij de energie is opgewekt vanuit groene bronnen. Als je een elektrische auto oplaadt met groene stroom, wordt de CO2-uitstoot van een elektrische auto nog een stuk minder.

Wat is de milieu-impact tijdens het rijden met een elektrische, benzine of dieselauto?

Hoe veel kilometer rijdt een auto eigenlijk in zijn leven? Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten auto’s en autobestuurders maar je kan wel een gemiddelde uitrekenen. Als je naar verschillende onderzoeken kijkt is het gemiddelde 220.000 kilometer. Hiermee kunnen we berekenen dat een gemiddelde benzine of dieselauto 37.000 kilo CO2 uitstoot tijdens zijn gehele leven. Voor een elektrische auto is dit natuurlijk 0, want er is geen uitstoot.

Hier komen nog voordelen bij omdat een elektrische auto minder onderhoud nodig heeft, de luchtkwaliteit verbeterd, geluidsoverlast elimineert en veiliger is door minder gevaarlijke stoffen. Deze punten besparen zeker ook CO2 uitstoot en leveren milieu voordelen op, maar is niet betrouwbaar genoeg uit te rekenen dus die hebben we niet mee genomen. Toch is wel goed om nog even bij deze voordelen stil te staan. 

Minder onderhoud, dus minder onderdelen nodig

Een heel belangrijk onderdeel wat vaak wordt vergeten is dat een elektrische auto veel minder bewegende delen heeft dan een conventionele auto die op fossiele brandstof rijdt. Met slechts één bewegend onderdeel, de rotor, zijn elektrische auto’s bijzonder eenvoudig, zeer sterk en kunnen er veel minder onderdelen stuk gaan. Er is relatief weinig onderhoud en je hoeft geen zaken te onderhouden zoals motorolie, uitlaatsysteem, startmotor, brandstofinjectiesysteem en vele andere onderdelen die niet nodig zijn in een elektrische auto.

Ook hebben remmen veel minder te verduren doordat een elektrische auto zeer sterk afremt op de elektrische motor die dan ook weer energie opwekt.

Het proces van alle onderdelen en oliën die nodig zijn om een auto die op fossiele brandstof rijdt te onderhouden veroorzaakt ook veel uitstoot en vervuiling. De onderdelen moeten geproduceerd worden, vervoerd worden naar de garage en daarna verwerkt worden door de afvalindustrie. Doordat een elektrische auto veel minder onderhoud nodig heeft dan een benzine- of dieselauto, bespaar je veel uitstoot en vervuiling.

Betere luchtkwaliteit

Het grote voordeel van elektrische auto’s is de bijdrage die ze leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit, vooral in steden. Elektrische auto’s produceren tijdens het rijden geen CO2 (koolstofdioxide), NOx (stikstofoxiden), fijnstof of andere schadelijke stoffen. Dit vermindert de luchtvervuiling aanzienlijk. Simpel gezegd, elektrische auto’s geven ons een schonere leefomgeving en schonere lucht om in te ademen.

Smog is een enorm groot probleem in veel steden en zorgt voor zeer schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Verminderde schadelijke uitlaatemissies is goed nieuws voor onze gezondheid. Een betere en schonere lucht zal leiden tot minder gezondheidsproblemen en minder zorgkosten.

Per jaar kan slechts één elektrische auto op de weg gemiddeld 1,5 miljoen gram CO2 besparen. Dat is het equivalent van vier retourvluchten van Londen naar Barcelona.

Minder geluidsoverlast

Geluidsoverlast is vooral in grote steden een stressverhogende factor voor veel mensen. Elektrische auto’s zijn stiller dan voertuigen die rijden op fosiele brandstoffen, wat minder geluidsoverlast betekent. Elektrisch rijden zorgt voor een rustige leefomgeving voor ons allemaal. Dit zelfde voordeel geldt ook voor dieren.

Veiliger door minder gevaarlijke stoffen

Doordat je niet meer benzine of diesel hoeft te tanken wordt het ook veiliger voor jezelf en is het beter voor het milieu. Veel mensen zijn er niet bewust mee bezig, maar benzine- of dieseldampen zijn zeer giftig. Blootstelling aan deze dampen, hetzij door fysiek contact of inademing, kan gezondheidsproblemen veroorzaken. De effecten van bijvoorbeeld benzinevergiftiging zijn zeer vervelend.

Daarbij is er brandgevaar en ontstaat er milieuvervuiling als benzine of diesel lekt in het milieu. Dit is verleden tijd als je in een elektrische auto rijdt. Er zijn gevallen bekend dat elektrische auto’s in de brand vliegen maar dat is in verhouding met benzine- en dieselauto’s veel minder. In een accu van een elektrische auto zitten natuurlijk ook brandbare en giftige stoffen maar die lekken bijna nooit in het milieu, alleen bij een ongeluk.

Door de veel lagere kans op het lekken van brandbare en giftige stoffen is een elektrische auto een veiligere keuze voor jouw gezondheid en het milieu.

Is een elektrische auto beter voor het milieu dan een benzine of dieselauto?

Zoals eerder genoemd is het belangrijk om te kijken naar de totale uitstoot en de milieu-impact van een auto over zijn gehele levensduur. Samengevat:

  • De productie van een elektrische auto kost gemiddeld 9.000 kilo meer CO2 dan een benzine of diesel auto. 
  • Het maken van de elektriciteit hangt af van de bron maar is gemiddeld met een 50/50 (grijs en groen) verdeling 7.000 kilo CO2 meer dan een benzine of diesel auto. Als je 100% groen rijdt is het 4.000 kilo CO2 minder dan een dan een benzine of diesel auto.
  • Het rijden in een elektrische auto bespaart gemiddeld 37.000 kilo CO2. 

Als je alles bij elkaar optelt dan: 9000 + 7000 – 37.000 = een positief verschil van 21.000. Als je in een elektrische auto rijdt bespaar je dus 21.000 kilo CO2. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle andere genoemde punten in dit onderzoeksartikel.

Als je alle punten vergelijkt en naar de wetenschappelijk onderzoeken kijkt kunnen we concluderen dat elektrische auto’s beter voor het milieu zijn dan auto’s die op benzine of diesel rijden. Ze stoten tijdens hun leven minder broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uit dan een benzine of diesel auto. Dit is zelfs na de productie van het voertuig, de opwekking van de elektriciteit en het recyclen van de accu. In een studie van de International Council on Clean Transportation (ICTT) blijkt het grote verschil in emissies tussen elektrische en fossiele verbrandingsauto’s. De totale milieu-impact van elektrische auto’s is een stuk minder dan benzine- en dieselauto’s wanneer wordt gekeken naar hun volledige levensduur. Elektrische auto’s zijn verantwoordelijk voor aanzienlijk lagere emissies tijdens hun levensduur dan voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, ongeacht de bron die de elektriciteit opwekt.